Turistično društvo Gorje

Najlepša zelena vas pod Alpami

VABILO
Vabim vas na sejo Upravnega odbora Turističnega društva Gorje,
ki bo v ponedeljek, 29. 7. 2024 ob 19.00 uri v prostorih TD Gorje
z naslednjim dnevnim redom:
1. REALIZACIJA SKLEPOV OBČNEGA ZBORA
2. AKTIVNOSTI POVEZANE S SKRBNIŠKO POGODBO
3. RAZNO
Prosim za zanesljivo udeležbo.
JANEZ POKLUKAR
predsednik

O društvu

Turistično društvo Gorje neprekinjeno deluje že od ustanovitve leta 1946 pod nazivom Turistično društvo Vintgar.

V vsem tem času skrbi predvsem za naravno vrednoto sotesko Vintgar, ki je obenem tudi znamenitost. Vse od ureditve območja soteske za ogledovanje in obiskovanje, ki se je pričelo v letu 1891, za opremljanje in urejanje skrbijo prizadevni domačini. Čast in zahvala za dano možnost obiska in ogleda gre ljudem z vizijo in pogumom, kakršen je bil začetnik ideje g. Jakob Žumer s svojimi somišljeniki, ki so kljub neštetim ujmam, ki so sotesko vedno znova vračale v neprehodnost, vztrajali in vedno znova gradili in izboljševali pogoje prehodnosti in varnosti. Somišljeniki so se zbrali v »Olepševalnem društvu,«, ki se je kasneje preimenovalo v »Turistovsko in olepševalno društvo«, ki je delovalo vse do ustanovitve Turističnega društva Gorje.

Turistično društvo Gorje neprekinjeno deluje že od ustanovitve leta 1946 pod nazivom Turistično društvo Vintgar.

V vsem tem času skrbi predvsem za naravno vrednoto sotesko Vintgar, ki je obenem tudi znamenitost. Vse od ureditve območja soteske za ogledovanje in obiskovanje, ki se je pričelo v letu 1891, za opremljanje in urejanje skrbijo prizadevni domačini. Čast in zahvala za dano možnost obiska in ogleda gre ljudem z vizijo in pogumom, kakršen je bil začetnik ideje g. Jakob Žumer s svojimi somišljeniki, ki so kljub neštetim ujmam, ki so sotesko vedno znova vračale v neprehodnost, vztrajali in vedno znova gradili in izboljševali pogoje prehodnosti in varnosti. Somišljeniki so se zbrali v »Olepševalnem društvu,«, ki se je kasneje preimenovalo v »Turistovsko in olepševalno društvo«, ki je delovalo vse do ustanovitve Turističnega društva Gorje.

Članstvo

Za včlanitev v Turistično društvo Gorje  prenesite in izpolnite pristopno izjavo s spodnje povezave.
Pred samo včlanitvijo pa si preberite tudi Pravila društva.

Scroll to Top