Fužine v Radovni

Prvič jih omenjajo leta 1571 kot specializiran obrat v sklopu fužin na Javorniku in na Jesenicah. Tu so opravljali poseben postopek »pudlanja«, kar pomeni taljenje železa s koksom. Območje fužin je v času delovanja obsegalo več kot 10 objektov. Danes so vidni le ostanki bivalnih prostorov fužinskih delavcev in gospodarski objekt.

Scroll to Top