Julijske Alpe in Triglavski narodni park

Triglavski narodni park je poimenovan po simbolni gori Triglav (2864 m) in spada med najstarejše parke v Evropi, saj prvi poizkusi zavarovanja segajo v leto 1906. Obsega skoraj 84 tisoč hektarov in pokriva skoraj celoten del Vzhodnih Julijskih Alp.
Poleg varovanja narave, ki je osnovni cilj, je naloga Triglavskega narodnega parka ohranitev izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, ki se kažejo v kristalno čisti vodi, globokih soteskah, ostankih pragozdov, bogatem planinskem cvetju, značilnem živalskem svetu ter izjemni kulturni in zgodovinski dediščini. V njem veljajo posebna pravila obnašanja. Prepovedano je odlaganje odpadkov in trganje cvetlic, kurjenje ognja, šotorjenje in parkiranje pa je dovoljeno le na posebej določenih mestih.

Vaša pot v Triglavskem narodnem parku naj bo pot, ki se je boste z veseljem spominjali. Naj bo razlog, da se boste v TNP vedno znova vračali in domov odhajali z novo zgodbo. Le-ta naj bo enkratna in neponovljiva.

Spoštujte življenjski prostor rastlin in živali. Občudujte jih tako, da s svojo prisotnostjo ne boste motili njihovih zgodb, ki so prav tako edinstvene kot vaša.

Jasne noči, posute z zvezdami, doživljajte na klopeh planinskih koč, zavetišč in bivakov. Taborjenje in bivakiranje zunaj za to določenih mest ni dovoljeno.

Poleg pohodniških tur po vaši meri vam priporočamo doživetje Triglava iz treh alpskih dolin. Vsak teden so vam na voljo pohodi na Triglav iz Bohinja (3-dnevni), iz Trente (2-dnevni) ali iz Krme (2-dnevni). Prijave vsaj dva dni pred izvedbo na info mestih TNP.

Scroll to Top