Pocarjeva domačija

Dolina Radovna sega v samo osrčje Julijskih Alp, zato v dolini veljajo ostre alpske klimatske razmere. Zime so dolge in mrzle, v kratkih poletnih mesecih pa nevihte v osrčju Julijcev pogosto ohladijo dolino. Takšnim klimatskim razmeram in skopim naravnim danostim v alpski dolini so se morali v preteklosti, in se morajo še dandanes, prilagajati ljudje v Radovni.

Po pripovedovanju naj bi bile v dolini Radovne sprva le pašne planine gorjanskih kmetov, šele kasneje naj bi tod nastalo šest stalno naseljenih kmetij. Med njimi tudi domačija Pocar. V ohranjeni listini iz leta 1672 je prvič zapisano ime domačije »Pri Potzer«, na hišnem tramu pa je vrezana letnica 1775, ki datira čas nastanka te stanovanjske hiše. V stoletjih se je na Pocarjevi domačiji zvrstilo mnogo rodov, mnogo ljudi, a danes je hiša prazna, brez stanovalcev. Je spomeniško urejena in muzejsko opremljena in obiskovalcem vsaj delno poskuša predstaviti življenje in delo ter stavbno dediščino v preteklih stoletjih.

Kontakt

Pocarjeva domačija
Zgornja Radovna 25
4281 Mojstrana

Telefon: + 386(0)4 / 578 02 00 (uprava TNP)
Faks: + 386(0)4 / 578 02 01 (uprava TNP)
E-naslov: 
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Scroll to Top