Kulturna znamenitost

Kulturna znamenitost, Znamenitost

Emavs

Takoj za Dolgim brdom, ki je pravzaprav ostalina ledeniške čelne morene Bohinjskega ledenika, ki je zaprl pot Triglavskemu in Radovniškemu ledeniku in je obenem tok pradavne Radovne preusmeril na današnjo lokacijo, nas na levi strani, nasproti trgovine Mercator, pozdravi dokaj velika stavba, imenovana Emavs. Stavba je bila nekdaj gostilna, danes pa je počitniški dom v […]

Kulturna znamenitost, Znamenitost

Krajevna knjižnica

Stavba neposredno ob glavni cesti je dandanes osrednja krajevna knjižnica. Namembnost objekta vse od izgradnje dalje je bila skozi zgodovino pestra. Prvotno je bil objekt zgrajen kot Gorjanski dom v lasti Prosvetnega in čitalnega društva Gorij. Slavnostno odprtje Gorjanskega doma se je zgodilo že davnega leta 1883. Zapisi o pomembnem dogodku povedo tudi, da je

Kulturna znamenitost, Znamenitost

Pocarjeva domačija

Dolina Radovna sega v samo osrčje Julijskih Alp, zato v dolini veljajo ostre alpske klimatske razmere. Zime so dolge in mrzle, v kratkih poletnih mesecih pa nevihte v osrčju Julijcev pogosto ohladijo dolino. Takšnim klimatskim razmeram in skopim naravnim danostim v alpski dolini so se morali v preteklosti, in se morajo še dandanes, prilagajati ljudje

Kulturna znamenitost, Znamenitost

Psnakova mlin in žaga

Obratovala sta le sezonsko. Ker vode ni bilo v izobilju, so ju zagnali le v času spomladanskega taljenja snega (maj, junij) ter v času jesenskega deževja (september, oktober). Vodo so tudi tedaj izrabljali izredno skrbno, saj je ista voda poganjala najprej vodno kolo mlina in nato še vodno kolo žage. Mlin in žaga sta obratovala

Kulturna znamenitost, Znamenitost

Požgana Radovna

Prebivalci Radovne so podpirali partizane, leta 1943 pa je vsa vas sodelovala pri odporu proti nemškemu okupatorju. V Radovni so se križale poti s Pokljuke na Mežaklo. Iz vasi je vodila kurirska zveza – pot na Koroško, tu so se sestajali aktivisti OF, od tod je potekala oskrba okrožne tehnike v skalovju in oskrba aktivistov.

Kulturna znamenitost, Znamenitost

Napoleonov kamen

Francoski cesar Napoleon l. Bonaparte (1769–1821) je v začetku 19. stoletja s svojimi vojskami zasedel velik del Evrope. Na dobršnem delu ozemlja današnje Slovenije je ustanovil Ilirske province (1809–1813). Ustno izročilo govori, da se je po dolini Radovne pomikala francoska vojska. Na tem mestu naj bi Napoleonov vojak v skalo vklesal začetnice svojega cesarja.

Kulturna znamenitost, Znamenitost

Fužine v Radovni

Prvič jih omenjajo leta 1571 kot specializiran obrat v sklopu fužin na Javorniku in na Jesenicah. Tu so opravljali poseben postopek »pudlanja«, kar pomeni taljenje železa s koksom. Območje fužin je v času delovanja obsegalo več kot 10 objektov. Danes so vidni le ostanki bivalnih prostorov fužinskih delavcev in gospodarski objekt.

Kulturna znamenitost, Znamenitost

Mavrnova lesena hiša in Guzeljnova domačija

V vasi Krnica se boste nedaleč stran od jezu na Radovni lahko srečali z vsaj še eno hišo, ki je spomenik ljudskemu stavbarstvu – Mavrnovo leseno hišo, ki je tenkočutno prenovljena in tudi dograjena. Pot mimo nje je del pohodne poti Julijana, ki vas pripelje do Guzeljnove domačije, katere posebnost je, da jo dopolnjuje Guzeljnovo

Kulturna znamenitost, Znamenitost

Cerkev svetega Nikolaja

Cerkev svetega Nikolaja – Miklavža v Mevkužu je bila sprva kapelica, kasneje so zgradili še cerkev in nato zvonik. Nekaj posebnega je zgodba o nastanku podružnične cerkve svetega Nikolaja – Miklavža v Mevkužu. »Legenda govori o mladem plemiču,…

Scroll to Top