Zapisniki

Pravilniki:

PRAVILA DRUŠTVA

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Pravilnik sponzorstva in donacije TD Gorje

Pravilnik o štipendiranju 

Pristopna izjava

2023:

Zapisniki občnih zborov:

Zapisnik občnega zbora 1.12.2023

 • Poslovno upravljavski načrt Vintgar
 • REBALANS 2023, PRORACUN 2024 Turističnega društva
 • Plan-Soteska-d.o.o.
 • Poročilo nadzornega odbora

Zapisnik rednega občnega zbora, 30.3.2023

 • Letno poročilo 2022 17.3.2023 Resni (2)
 • Plan Soteska d.o.o.
 • Plan 2023 TD Gorje 21.3.2023

Zapisniki sej UO:

Zapisnik 1.redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3.redne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 6.  redne seje

Zapisnik 7.  redne seje

Zapisnik 8. redne seje

Zapisnik 9. redne seje

Zapisnik 10. redne seje

Zapisnik 11. redne seje

Sklepi korespondenčnih sej:

Sklep 1. korespondenčne seje

Sklep 2. korespondenčne seje

Sklep 3. korespondenčne seje

Sklep 4.  korespondenčne seje

Sklep 5. korespondenčne seje

Sklep 6. korespondenčne seje

Sklep 7. korespondenčne seje

Sklep 8. korespondenčne seje

Sklep 9. korespondenčne seje

Zapisniki sej NO:

Zapisnik 1. seje NO

Poročilo in Zapisnik NO za leto 2022

2022:

Zapisniki občnih zborov:

ZAPISNIK občnega zbora, december 2022

 • Poročilo o izvedenih aktivnostih TD Gorje v letu 2022
 • Rebalans 2022 13.12.2022

Zapisnik rednega občnega zbora, 31.3.2022

 • Letno poročilo za leto 2021

Zapisniki sej UO:

Zapisnik 6. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 3. redne  seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje NO

Zapisnik 1. redne seje NO

2021:

Zapisniki občnih zborov:

Zapisnik rednega občnega zbora TD Gorje, 30.9.2021

 • Predlog rebalansa 2021
 • Poročilo za jesenski občni zbor sept 2021

Zapisnik rednega občnega zbora, 18.6.2021

 • Letno poročilo 2020
 • Finančni načrt za leto 2021

Zapisniki sej UO:

 • Zapisnik 7. redne seje UO
  • Sponzorstvo 2021
 • Zapisnik 06. redne seje UO
  • Popravki in dopolnitve PRAVIL društva
 • Zapisnik 5. redne seje UO
 • Zapisnik 04. redne seje UO
 • Zapisnik 03. redne seje UO
 • Zapisnik 02. redne seje UO
 • Zapisnik 01. redne seje UO
  • Poslovni načrt 2021
  • Poročilo o opravljenih aktivnostih v letu 2020
  •  Program dela za leto 2021
  • Finančni načrt za leto 2021

2020:

Zapisniki občnih zborov:

 • Zapisnik rednega občnega zbora, 22.09.2020
  • Priloga 1: Letno poročilo 2019
  • Priloga 2: Rebalans
 •  Zapisnik občnega zbora – 13.2

Zapisniki sej UO:

 • Zapisnik 15. redne seje UO
 • Zapisnik 14. redne seje UO
 • Zapisnik 13. redne seje UO
 • Zapisnik 12. redne seje UO
 • Zapisnik 11. redne seje UO
 • Zapisnik 10.redne seje UO
 • Zapisnik 9. redne seje UO
 • Zapisnik 8. redne seje UO
 • Zapisnik 7. redne seje UO
 • Zapisnik 6.redne seje UO
 • Zapisnik 5. redne seje UO
 • Zapisnik 4. redne seje UO
 • Zapisnik 3. redne seje UO
  • Zabeležka MOP n.k. 03.02.2020 priloga k zapisniku št. 3
 • Zapisnik 2. redne seje UO
  • Poziv občinam priloga k Zapisniku št. 2
 • Zapisnik 1.  redne seje UO

Zapisniki sekcije sobodajalcev:

 • Zapisnik 2. sestanka sekcije sobodajalcev
 • Zapisnik 1. sestanka sekcije sobodajalcev

Zapisniki delavnice OPPN:

 • Zapisnik-1.-delavnice-OPPN

2019:

Zapisniki občnih zborov:

 • Zapisnik-predvideni-občni-zbor-13.12.2019
 • Izredni-občni-zbor-23.9.2019
 • Redni-občni-zbor-2019
 • Poročilo-blagajnika
 • Poročilo-revizorja
 • Poročilo-Častnega-razsodišča
 • Poročilo-NO
 • Poročilo-strokovnega-vodje
 • Poročilo-predsednika
 • Poročilo-neodvisnega-revizorja
 • Načrt-dela-TD-Gorje-za-leto-2019
 • Odgovori-na-vprašanja-zastavljena-na-Izrednem-občnem-zboru-2019

Zapisniki sej UO:

 • ZAPISNIK-14.-seje-UO-TD-Gorje
 • ZAPISNIK 13. seje UO TD Gorje
 • ZAPISNIK 12. seje UO TD Gorje
 • ZAPISNIK 11. seje UO TD Gorje
 • ZAPISNIK 10. seje UO TD Gorje
 • ZAPISNIK 9. redne seje UO TD Gorje
 • ZAPISNIK 8. redne seje UO TD Gorje
 • ZAPISNIK 7. redne seje UO TD Gorje
 • ZAPISNIK 6. redne seje UO TD Gorje
 • Zapisnik 5. redne seje UO TD Gorje
 • Zapisnik 4. redne seje UO TD Gorje
 • Zapsinik 3. redne seje UO TD Gorje
 • Zapisnik 2. redne seje UO TD Gorje
 • Zapisnik 1.redne seje UO TD Gorje

Pretekla leta:

 • Pravila TD Gorje DO LETA 2019
 • Poročilo-Nadzornega-odbora-TD-Gorje-o-pregledu-dokumentov-o-fin-in-mat-poslovanju-2017
 • Sklep častnega razsodišča 25.10.2018
 • Zapisnik 3. redne seje UO
 • Zapisnik izrednega občnega zbora 25.10.2018
 • Zapisnik-1_redne-seje-UO-TD-Gorje
 • Zapisnik-2_redne-seje-UO-TD-Gorje
 • Zapisnik-rednega-letnega-občnega-zbora-TD-Gorje-2018
 • AJPES-letno-poročilo-2017
 • Poročilo-dela-v-soteski-za-leto-2017
Scroll to Top